Emma Casadevall

Emma Casadevall Sayeras

Barcelona, 1995

ENG

Currently based in between Barcelona and Mexico City, I work as an illustrator for cultural and editorial projects, and I also do comic.

I am specially interested in exploring the graphic and narrative possibilities of social imaginaries. To draw and to express myself have always been part of my personal growing.

I also work in the socio-educational field. I have studied Fine arts, Social and educative intervention and Group facilitating.

CAT

Actualment entre Barcelona i la Ciutat de Mèxic, treballo com il·lustradora per projectes culturals i editorials, i també faig còmic.

M’interessa especialment explorar les possibilitats gràfiques i narratives d’imaginaris socials. El dibuix i l’expressió sempre ha acompanyat el meu aprenentatge i creixement.

Em dedico també a l’àmbit socioeducatiu. He estudiat Belles arts, Intervenció socioeducativa i Facilitació de grups.

CAST

Actualmente entre Barcelona y la Ciudad de México, trabajo como ilustradora para proyectos culturales y editoriales, y también hago cómic.

Dibujar y expresarme siempre ha acompañado mi crecimiento. Me interesa especialmente explorar las posibilidades gráficas y narrativas de imaginarios sociales.

También me dedico al ámbito socioeducativo. Formada en Bellas artes, Intervención socioeducativa y Facilitación de grupos.

 

Emma Casadevall · 2024 · ©